Comments

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

社会

....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

文化

....

政治

....

越南天主教徒做出了巨大贡献

祝贺天主教同胞胡志明市代表在胡志明市天主教团结委员会2010年审议大会上民国总书记明明哲在22/1强调....

社会

....

政治

....

乌克兰总统将对越南进行正式访问

应越南社会主义共和国总统NguyenMinhTriet的邀请....

Nguyen Phu Trong总书记访问了俄罗斯联邦

总书记NguyenPhuTrong(图片:旧金山金勇/VNA)应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

准备迎接选民

根据法律....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....